TV Jagodina

Datum poslednje izmene:   27.11.2014

Broj dozvole: 115/2008-1
Pun naziv emitera: Јавно информативно предузеће Нови пут
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Jagodina
Matični broj: 07114931
PIB: 101324304
Adresa: Вука Караџића 5
Mesto: Јагодина
Telefon: 035/815-0401
Faks: 035/815-0402
035/815-0405
Email adresa:
Sajt: http://www.noviput.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Љубиша Вујић
Glavni i odgovorni urednik: Саша Филиповић
Vlasnička struktura: 1. Скупштина општине Јагодина - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO5
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 76/Мали врх-Јагодина, канал 43