TV Duga

Datum poslednje izmene:   25.03.2013

Broj dozvole: 120/2008-4
Pun naziv emitera: Предузеће за производњу и услуге Реноар Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Duga
Matični broj: 07950993
PIB: 101970711
Adresa: Љубичевска-насеље бб, п. фах 54
Mesto: Пожаревац
Telefon: 012/515-720
012/515-176
Faks: 012/550-721
Email adresa:
Sajt: http://www.duga.tv
Odgovorno lice za zastupanje: Славиша Николић
Glavni i odgovorni urednik: Славиша Николић
Vlasnička struktura: 1. "MIM Global Investment" д.о.о. Пожаревац - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO5
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 089 - Пожаревац-Чачалица, канал 47