TV Požega

Datum poslednje izmene:   30.10.2014

Broj dozvole: 122/2008-1
Pun naziv emitera: Јавно предузеће Телевизија Пожега
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Požega
Matični broj: 20297972
PIB: 105017274
Adresa: Николе Пашића 3-4
Mesto: Пожега
Telefon: 031/811-425
031/812-333
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.tvpozega.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: в.д.директора Дука Илић
Glavni i odgovorni urednik: Дука Илић
Vlasnička struktura: 1. Скупштина општине Пожега - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO6
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 098 - Ариље, канал 06