TV Klik

Datum poslednje izmene:   25.09.2014

Broj dozvole: 123/2008-6
Pun naziv emitera: Предузеће за производњу, промет и услуге Клик-комерц Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Klik
Matični broj: 06957153
PIB: 100500773
Adresa: Војводе Мишића 38
Mesto: Ариље
Telefon: 031/894-962
Faks: 031/894-862
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Марина Вукашиновић
Glavni i odgovorni urednik: Марина Вукашиновић
Vlasnička struktura: 1. Петар Танасковић, Беорад - 40%
2. Предраг Остојић, Ариље - 60%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO6
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 99 /Ариље, канал 35