Novosadska TV

Datum poslednje izmene:   05.11.2013

Broj dozvole: 138/2008-10
Pun naziv emitera: Ј.П. градски информативни центар Аполо
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Novosadska TV
Matični broj: 08691193
PIB: 101693452
Adresa: Трг Слободе бр. 3/III
Mesto: Нови Сад
Telefon: 021/472-2340
Faks: 021/472-2341
Email adresa:
Sajt: http://www.novosadska.tv
Odgovorno lice za zastupanje: Емилија Марић
Glavni i odgovorni urednik: Емилија Марић
Vlasnička struktura: 1. Скупштина града Новог Сада, Нови Сад - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO9
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 141 - Нови Сад-Транџамент, канал 60