TV Lav plus

Datum poslednje izmene:   21.02.2011

Broj dozvole: 146/2008-1
Pun naziv emitera: Предузеће Конзум Лав Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Lav plus
Matični broj: 17448129
PIB: 102157698
Adresa: Љубе Стојановића 3
Mesto: Ужице
Telefon: 031/510-080
Faks: 031/510-480
Email adresa:
Sajt: http://www.tvlav.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Ранко Станковић
Glavni i odgovorni urednik: Ранко Станковић
Vlasnička struktura: 1. Вујића Зарић - 100%
Rok važenja dozvole: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Zona pokrivanja: Područje regiona
Radiodifuzna oblast: RO6
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Р 018 - Ужице-Забучје, канал 33;
Косијерић-Субјел, канал 45;
Чајетина, канал 30;
Ариље, канал 37;
Дрежник-Роге, канал 54