Radio AS Novi Pazar

Datum poslednje izmene:   28.11.2013

Broj dozvole: 194/2008-2
Pun naziv emitera: Радиодифузно предузеће Визија Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio AS Novi Pazar
Matični broj: 17255932
PIB: 101794481
Adresa: AВНОЈ-а бр. 6
Mesto: Нови Пазар
Telefon: 020/331-550
020/331-551
Faks: 020/331-555
Email adresa:
Sajt: http://www.novipazar.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Нихад Хаџић
Glavni i odgovorni urednik: Нихад Хаџић
Vlasnička struktura: 1. Денис Маврић, Нови Пазар - 55%
2. Нихад Хаџић, Нови Пазар - 45%
Rok važenja dozvole: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO2
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 057 - Нови Пазар-Шутеновачко брдо, фреквенција 95,5 МHz