Radio Stari Ras

Datum poslednje izmene:   03.04.2013

Broj dozvole: 199/2008-3
Pun naziv emitera: Беоцедип Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Stari Ras
Matični broj: 20237317
PIB: 104782138
Adresa: Алексе Ненадовића 19-21
Mesto: Нови Београд
Telefon: 011/404-9880
Faks: 011/308-9007
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Јадранка Дујић
Glavni i odgovorni urednik: Јадранка Дујић
Vlasnička struktura: 1. Милош Крџић - 100%
Rok važenja dozvole: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO2
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 062 - Рашка-Градац, фреквенција 105,0 МХз