Radio Stara čaršija

Datum poslednje izmene:   28.11.2013

Broj dozvole: 218/2008-2
Pun naziv emitera: Привредно друштво за грађевинарство, трговину на велико и мало, угоститељство и туризам Стара чаршија О.Д.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Stara čaršija
Matični broj: 17285866
PIB: 101372002
Adresa: Живке Дамјановић 30
Mesto: Ћуприја
Telefon: 035/84-75-991
Faks: 035/84-75-990
Email adresa:
Sajt: http://www.radiostaracarsija.com
Odgovorno lice za zastupanje: Драгољуб Љубић
Glavni i odgovorni urednik: Ранко Ценић
Vlasnička struktura: 1. Драгољуб Љубић, Ћуприја - 50%
2. Динка Љубић, Ћуприја - 50%
Rok važenja dozvole: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO5
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 110 - Ћуприја, фреквенција 107,80 МHz