Radio Osečina

Datum poslednje izmene:   04.08.2010

Broj dozvole: 252/2008-1
Pun naziv emitera: Командитно друштво Чава за радио и новинску издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Osečina
Matični broj: 07626401
PIB: 101597315
Adresa: Карађорђева 166
Mesto: Oceчина
Telefon: 014/451-582
014/451-908
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Славко Павловић
Glavni i odgovorni urednik: Светлана Павловић
Vlasnička struktura: 1. Светлана Павловић, Осечина - 33%
2. Славко Петровић, Осечина - 67%
Rok važenja dozvole: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO7
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 203 - Осечина, фреквенција 88,10 МХз