MB radio

Datum poslednje izmene:   20.08.2012

Broj dozvole: 255/2008-1
Pun naziv emitera: Предузеће за занатске услуге, економску пропаганду, рекламу и маркетинг Булат М. Пресс Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: MB radio
Matični broj: 17128507
PIB: 101348840
Adresa: Свете Поповића 101
Mesto: Уб
Telefon: 014/416-322
014/416-321
Faks: 014/416-321
Email adresa:
Sajt: http://www.radiombub.com
Odgovorno lice za zastupanje: Предраг Булатовић
Glavni i odgovorni urednik: Предраг Булатовић
Vlasnička struktura: 1. Предраг Булатовић, Уб - 100%
Rok važenja dozvole: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO7
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 208 - Уб, фреквенција 98,1 МХз