RADIO ADA

Datum poslednje izmene:   27.07.2015

Broj dozvole: 256/2008-2
Pun naziv emitera: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РАДИО-АДА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО ПРОГРАМА АДА
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RADIO ADA
Matični broj: 08682151
PIB: 101481975
Adresa: Петефи Шандора 51
Mesto: Ада
Telefon: 024/853-193
Faks: 024/853-195
Email adresa:
Sajt: http://www.radioada.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Виктор Томаш
Glavni i odgovorni urednik: Драган Милутиновић
Vlasnička struktura: 1. Виктор Томаш, Ада - 100%
Rok važenja dozvole: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO8
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 215/Ада-Католичка црква центар, фреквенција 107,70 MHz