RADIO 216

Datum poslednje izmene:   27.07.2015

Broj dozvole: 262/2008-2
Pun naziv emitera: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ , ТРГОВИНУ И УГОВСТИТЕЉСТВО РАДИО 216 Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RADIO 216
Matični broj: 08727856
PIB: 101376983
Adresa: Ђуре Јакшића 26
Mesto: Банатско Карађорђево
Telefon: 023/835-860
Faks: 023/835-110
Email adresa: ,
Sajt: http://www.radio216
Odgovorno lice za zastupanje: Миодраг Радуновић
Glavni i odgovorni urednik: Миодраг Радуновић
Vlasnička struktura: 1. Земљорадничка задруга "Карађорђево-100%
Rok važenja dozvole: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO8
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 234/Житиште-Банатско Карађорђево, фреквенција 89,1 MHz