Radio Banker

Datum poslednje izmene:   21.07.2014

Broj dozvole: 279/2008-1
Pun naziv emitera: Банкер Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Banker
Matični broj: 07381603
PIB: 100620345
Adresa: Вождова бр.13
Mesto: Ниш
Telefon: 018/522-229
Faks: 018/522-229
Email adresa:
Sajt: http://www.bankerinter.net
Odgovorno lice za zastupanje: Горан Радојковић
Glavni i odgovorni urednik: Горан Радојковић
Vlasnička struktura: 1. Горан Радојковић, Ниш - 100%
Rok važenja dozvole: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 032 - Ниш, фреквенција 98,3 МHz