RADIO CITY NIŠ

Datum poslednje izmene:   19.10.2015

Broj dozvole: 281/2008-2
Pun naziv emitera: RADIO CITY OD, NIŠ
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RADIO CITY NIŠ
Matični broj: 17036963
PIB: 101858920
Adresa: Вожда Карађорђа 114/3, Ниш
Mesto: Ниш
Telefon: 018/526-796
Faks: 018/526-797
Email adresa: ; ;
Sajt: http://www.radiocity.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Драган Коцић
Glavni i odgovorni urednik: Драган Коцић
Vlasnička struktura: 1. Ивана Петровић
2. Драган Коцић
Rok važenja dozvole: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 34/Ниш, фреквенција 99,9 МHz