NAXI RADIO

Datum poslednje izmene:   21.11.2014

Broj dozvole: 20/2006-3
Pun naziv emitera: Naxi предузеће за шпедицију, саобраћај и инжењеринг д.о.о., из Београда
Skraćeni identifikacioni znak emitera: NAXI RADIO
Matični broj: 07750609
PIB: 101665834
Adresa: Бежанијских илегалаца 26
Mesto: Београд
Telefon: 011/3186-516
011/2176-496
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.naxi.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Горан Ковачевић
Glavni i odgovorni urednik: Маја Раковиц
Vlasnička struktura: 1. Горан Ковачевић, Београд - 60%
2. Маја Раковиц, Београд - 40%
Rok važenja dozvole: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Zona pokrivanja: Region Grada Beograda
Radiodifuzna oblast: RO4
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Бр 12/Нови Београд-Ушће, фреквенција 96,90 MHz.