TV Ritam

Datum poslednje izmene:   30.09.2010

Broj dozvole: 450/2010-1
Pun naziv emitera: Привредно друштво Ритам д.о.о.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Ritam
Matični broj: 17292269
PIB: 100404604
Adresa: Грамађе 12а
Mesto: Врањска бања
Telefon: 017/546-449
017/404-052
Faks: 017/404-052
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Божидар Алексић
Glavni i odgovorni urednik: Божидар Алексић
Vlasnička struktura: 1. Божидар Алексић - 100%
Rok važenja dozvole: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 33 - Врање-Пљачковица канал 25