RADIO 014

Datum poslednje izmene:   24.08.2015

Broj dozvole: 358/2008-5
Pun naziv emitera: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РАДИО 014, ВАЉЕВО
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RADIO 014
Matični broj: 17508679
PIB: 103066459
Adresa: Лепеничка бр. 9
Mesto: Ваљево
Telefon: 014/290-470
Faks: 014/290-470
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Дејан Марковић
Glavni i odgovorni urednik: Дејан Марковић
Vlasnička struktura: 1. Владимир Урошевић, Мајур - 100%
Rok važenja dozvole: од 01.12.2008. године до 01.12.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO7
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 210/Ваљево, фреквенција 98,2 МHz