Radio Dunav

Datum poslednje izmene:   01.06.2010

Broj dozvole: 376/2008-1
Pun naziv emitera: Stefan street D.O.O. огранак РТВ Дунав
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Dunav
Matični broj: 20088567
PIB: 104092249
Adresa: Радничка 3 Милоша Обилића 6
Mesto: Апатин
Telefon: 025/776-498
025/778-832
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiodunav.com
Odgovorno lice za zastupanje: Илинка Дукић
Glavni i odgovorni urednik: Александар Дукић
Vlasnička struktura: 1. Илинка Дукић - 100%
Rok važenja dozvole: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO9
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 235 - Апатин, фреквенција 98,7 МХз