Radio Signal

Datum poslednje izmene:   01.12.2008

Broj dozvole: 387/2008
Pun naziv emitera: РТВ Сигнал-НС Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Signal
Matični broj: 08608571
PIB: 101657682
Adresa: Булевар ослобођења 88/II
Mesto: Нови Сад
Telefon: 021/450-555
021/453-121
021/4724-900
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiosignal.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Миодраг Вучинић
Glavni i odgovorni urednik: Миодраг Вучинић
Vlasnička struktura: 1. Миодраг Вучинић - 100%
Rok važenja dozvole: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO9
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 253 - Нови Сад, фреквенција 98,8 МХз