RADIO ALEKSINAC

Datum poslednje izmene:   10.07.2009

Broj dozvole: 416/2009
Pun naziv emitera: ПРЕДУЗЕ AGRO-PRESS ДОО, ГРДЕТИН
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RADIO ALEKSINAC
Matični broj: 20219122
PIB: 104714420
Adresa: Саве Ковачевића 13
Mesto: Грдетин
Telefon: 018/808-344; 063/133-7200; 060/380-8344

Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.aleksinacradio.com
Odgovorno lice za zastupanje: Нинослав Миљковић
Glavni i odgovorni urednik: Нинослав Миљковић
Vlasnička struktura: 1. Нинослав Миљковић - 100%
Rok važenja dozvole: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 2/Алексинац, фреквенција 107,6 MHz