TV Viminacium

Datum poslednje izmene:   15.08.2011

Broj dozvole: 434/2009-1
Pun naziv emitera: Привредно друштво за радио и телевизијске активности
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Viminacium
Matični broj: 17189581
PIB: 100436714
Adresa: Косте Абрашевића бр. 30
Mesto: Пожаревац
Telefon: 012/531-552
Faks: 012/224-199
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Зоран Милановић
Glavni i odgovorni urednik: Зоран Милановић
Vlasnička struktura: 1, Зоран Милановић - 100%
Rok važenja dozvole: од 21.09.2009. до 21.09.2017.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO5
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 77 - Костолац, канал 45