KA TV

Datum poslednje izmene:   04.06.2010

Broj dozvole: 435/2009-1
Pun naziv emitera: Друштво са ограниченом одговорношћу Краљевачка телевизија
Skraćeni identifikacioni znak emitera: KA TV
Matični broj: 20434724
PIB: 105673771
Adresa: Хајдук Вељкова 2
Mesto: Краљево
Telefon: 036/327-527
036/327-627
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Славко Јаношевић
Glavni i odgovorni urednik: Марина Миљковић Дабић
Vlasnička struktura: 1. Славко Јаношевић - 100%
Rok važenja dozvole: од 21.09.2009.године до 21.09.2017.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO5
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 80 - Краљево-водоторањ, канал 10