Radio Mig

Datum poslednje izmene:   16.05.2011

Broj dozvole: 478/2011
Pun naziv emitera: Друштво за трговину, угоститељство и пословне услуге Mig Extra doo
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Mig
Matični broj: 17289608
PIB: 101474366
Adresa: Иве Андрића бр. 12
Mesto: Бобово
Telefon: 063/206-643
Faks: 035/332-221
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Горан Јовић
Glavni i odgovorni urednik: Горан Јовић
Vlasnička struktura: 1. Горан Јовић - 100 %
Rok važenja dozvole: од 16.05.2011. до 16.05.2019. године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO5
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: ЛР 289/ Рача - Бошњане, фреквенција 107,3 MHz