Radio Ritam Vranjska banja

Datum poslednje izmene:   30.09.2011

Broj dozvole: 479/2011-1
Pun naziv emitera: Привредно друштво Ритам д.о.о.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Ritam Vranjska banja
Matični broj: 17292269
PIB: 100404604
Adresa: Грамађе бр. 12а
Mesto: Врањска бања
Telefon: 017/404-052
017/546-449
Faks: 017/404-052
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Божидар Алексић
Glavni i odgovorni urednik: Божидар Алексић
Vlasnička struktura: 1. Божидар Алексић - 100 %
Rok važenja dozvole: од 06.06.2011. до 06.06.2019. године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: ЛР 282 /Врањска бања, фреквенција 89,1 MHz