Regionalna TV

Datum poslednje izmene:   17.11.2010

Broj dozvole: 37/2007-1
Pun naziv emitera: Јавно предузеће за информисање Нови Пазар
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Regionalna TV
Matični broj: 17384244
PIB: 101793831
Adresa: Стане Бачанин 29
Mesto: Нови Пазар
Telefon: 020/312-735
020/315-903
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvnp.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Денис Маврић
Glavni i odgovorni urednik: Денис Маврић
Vlasnička struktura: 1. Скупштина општине Нови Пазар - 100%
Rok važenja dozvole: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Zona pokrivanja: Područje regiona
Radiodifuzna oblast: RO2
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Р 005 - Шутеновачко брдо, канал 64;
Голија-Кула, канал 40;
Рашка-Градац, канал 59;
Рибарићи, канал 26;
Тутин, канал 59