Radio Caričin grad

Datum poslednje izmene:   13.02.2012

Broj dozvole: 503/2012
Pun naziv emitera: РТВ Царичин град д.о.о.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Caričin grad
Matični broj: 20668652
PIB: 106729300
Adresa: Цара Душана 81
Mesto: Лебане
Telefon: 016/846-460
Faks: 016/846-468
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Срђан Живковић
Glavni i odgovorni urednik: Срђан Живковић
Vlasnička struktura: 1. Станислава Живковић - 100%
Rok važenja dozvole: од 13.02.2012. године до 13.02.2020. године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 20/Лебане-Чукљеник фреквенција 102,9MHz