Radio Romano king

Datum poslednje izmene:   15.08.2011

Broj dozvole: 493/2011
Pun naziv emitera: Удружење Рома Нови Сад
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Romano king
Matični broj: 28012713
PIB: 106598327
Adresa: Капетана Берића 1/а
Mesto: Нови Сад
Telefon: 021/506-321
Faks: 021/506-321
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Нада Искрин
Glavni i odgovorni urednik: Нада Искрин
Vlasnička struktura: 1. Нада Искрин
2. Драгана Пуповац
3. Емина Сулејманов
4. Tibor Ritter
Rok važenja dozvole: од 15.08.2011. до 15.08.2019. године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO9
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: ЛР 302 - Нови Сад фреквенција 105,2 МХз