RADIO LAGUNA

Datum poslednje izmene:   15.05.2015

Broj dozvole: 507/2013-1
Pun naziv emitera: ЛАГУНА ЕТАР Д.О.О., БЕОГРАД
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RADIO LAGUNA
Matični broj: 20869623
PIB: 107773907
Adresa: Краља Александра 62
Mesto: Београд
Telefon: 011/785-9370
Faks: 011/785-0944
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Дејан Папић
Glavni i odgovorni urednik: Дејан Папић
Vlasnička struktura: 1.Лагуна д.о.о., Београд – 100%
Rok važenja dozvole: од 28.10.2013. године до 28.10.2021. године
Zona pokrivanja: Region Grada Beograda
Radiodifuzna oblast: RO4
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Бгр 2/Београд-Славија, фреквенција 93,70 МHz