RADIO KAROLINA

Datum poslednje izmene:   01.06.2015

Broj dozvole: 508/2013-3
Pun naziv emitera: РАДИО КАРОЛИНА Д.О.О., БЕОГРАД
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RADIO KAROLINA
Matični broj: 20862955
PIB: 107741285
Adresa: Милешевска 29
Mesto: Београд
Telefon: 011/404-9880
Faks: 011/308-9007
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Ана Козомара
Glavni i odgovorni urednik: Ана Козомара
Vlasnička struktura: 1.Maxim media plus д.о.о., Београд – 100%
Rok važenja dozvole: од 28.10.2013. године до 28.10.2021. године
Zona pokrivanja: Region Grada Beograda
Radiodifuzna oblast: RO4
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Бгр 14/Београд-Звездара, фреквенција 106,30 МHz