Radio Klik FM 91,7

Datum poslednje izmene:   20.04.2015

Broj dozvole: 509/2013-2
Pun naziv emitera: Master Craft доо, Кула
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Klik FM 91,7
Matični broj: 21081213
PIB: 108854351
Adresa: Лењинова 6, спрат 1, Кула
Mesto: Кула
Telefon: 021/725-790
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.klik917.net
Odgovorno lice za zastupanje: Жарко Симовић
Glavni i odgovorni urednik: Жарко Симовић
Vlasnička struktura: 1. Јасмина Симовић; Пожега - 100%
Rok važenja dozvole: од 04.11.2013.године до 04.11.2021. године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO9
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 308/ Кула-силос, фреквенција 91,70 MHz