MREŽA 3

Datum poslednje izmene:   27.05.2015

Broj dozvole: 513/2013-2
Pun naziv emitera: MREŽA 3 D.O.O., BEOGRAD
Skraćeni identifikacioni znak emitera: MREŽA 3
Matični broj: 20775297
PIB: 107289081
Adresa: Исмета Мујезиновића 20/23
Mesto: Београд
Telefon: 011/240-5975
Faks: 011/240-5975
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Бранислав Антовић
Glavni i odgovorni urednik: Бранислав Антовић
Vlasnička struktura: 1.Канал 3 д.о.о., Београд – 100%
Rok važenja dozvole: од 22.11.2013. године до 22.11.2021. године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO9
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 142/ Нови Сад - Мишелук канал 62