Televizija Istok

Datum poslednje izmene:   10.01.2014

Broj dozvole: 518/2014
Pun naziv emitera: Д.о.о. Istok Company
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Televizija Istok
Matični broj: 07600623
PIB: 101334896
Adresa: Јасиковачка петља бб
Mesto: Салаш
Telefon: 019/473-111
019/473-444
Faks: 019/473-111
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Новца Лападатовић
Glavni i odgovorni urednik: Новца Лападатовић
Vlasnička struktura: Новца Лападатовић - 100%
Rok važenja dozvole: од 10.01.2014. до 10.01.2022. године
Zona pokrivanja: Područje regiona
Radiodifuzna oblast: RO3
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Р10/Зајечар-Тилва канал 45, Зајечар-Краљевица канал 58, Неготин-Буково канал 53, Жагубица-Крепољин канал 32