TV CARIČIN GRAD

Datum poslednje izmene:   17.03.2014

Broj dozvole: 519/2014
Pun naziv emitera: РТВ ЦАРИЧИН ГРАД Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV CARIČIN GRAD
Matični broj: 20668652
PIB: 106729300
Adresa: Цара Душана 81
Mesto: Лебане
Telefon: 016/846-460
Faks: 016/846-468
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Срђан Живковић
Glavni i odgovorni urednik: Срђан Живковић
Vlasnička struktura: 1. Станислава Живковић – 100%
Rok važenja dozvole: од 17.03.2014. године до 17.03.2022. године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 13/Лебане-Чукљеник канал 50