TV JEDINSTVO

Datum poslednje izmene:   11.05.2015

Broj dozvole: 527/2015
Pun naziv emitera: TV JEDINSTVO MEDIA TEAM Д.О.О., НОВИ ПАЗАР
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV JEDINSTVO
Matični broj: 20885378
PIB: 107863197
Adresa: Његошева Ф/Б
Mesto: Нови Пазар
Telefon: 020/332-800
020/332-801
Faks: 020/332-802
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Шериф Марукић
Glavni i odgovorni urednik: Енес Халиловић
Vlasnička struktura: 1. Шериф Марукић, Нови Пазар - 100%
Rok važenja dozvole: од 11.05.2015.године до 11.05.2023.године
Zona pokrivanja: Područje regiona
Radiodifuzna oblast: RO2
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Р7/Нови Пазар-Шутеновачко брдо канал 26, Голија-Кула канал 47, Тутин-Доњи Црниш канал 31.