TDI PRIJEPOLJE 87,9

Datum poslednje izmene:   07.09.2015

Broj dozvole: 531/2015
Pun naziv emitera: PREDUZEĆE ZA RADIODIFUZNU DELATNOST I PRUŽANJE USLUGA TDI RADIO TELEVIZIJA D.O.O., BEOGRAD
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TDI PRIJEPOLJE 87,9
Matični broj: 17128388
PIB: 102381838
Adresa: Алексе Ненадовића 19-21, Београд, студио Дула Вукосавлјевића 5, Пријепоље
Mesto: Београд
Telefon: 011/404-9881
Faks: 011/308-9007
Email adresa:
Sajt: http://www.tdiradio.com
Odgovorno lice za zastupanje: Ружица Крџић
Glavni i odgovorni urednik: Јадранка Дујић
Vlasnička struktura: 1.Maxim Media Plus D.O.O., BEOGRAD - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.09.2015.године до 07.09.2023.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO6
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 291/Пријепоље-Кошевине фраквенција 87,9 MHz