TV BANAT

Datum poslednje izmene:   01.06.2015

Broj dozvole: 51/2007-6
Pun naziv emitera: ТВ БАНАТ Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, ВРШАЦ
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV BANAT
Matični broj: 08674086
PIB: 102084437
Adresa: Омладински трг 17
Mesto: Вршац
Telefon: 013/800-200
Faks: 013/800-119
Email adresa:
Sajt: http://www.tvbanat.com
Odgovorno lice za zastupanje: Владан Радосављевић
Glavni i odgovorni urednik: Владан Радосављевић
Vlasnička struktura: 1. Фондација Хемофарм, Вршац - 100%
Rok važenja dozvole: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Zona pokrivanja: Područje regiona
Radiodifuzna oblast: RO8
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: ВР MUX 2
АЛОТМЕНТ ВРШАЦ: ВРШАЦ, БЕЛА ЦРКВА