TV PANONIJA

Datum poslednje izmene:   03.07.2015

Broj dozvole: 53/2007-10
Pun naziv emitera: РТВ-ПАНОНИЈА Д.О.О. ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТВ ПРОГРАМА, НОВИ САД
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV PANONIJA
Matični broj: 08708568
PIB: 100720403
Adresa: Арсе Теодоровића 5
Mesto: Нови Сад
Telefon: 021/423-499
Faks: 021/528-042
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvpanonija.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Здравка Ковачевић
Glavni i odgovorni urednik: Здравка Ковачевић
Vlasnička struktura: 1. Авни Трлабућ, Вучитрн – 100%
Rok važenja dozvole: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Zona pokrivanja: Područje regiona
Radiodifuzna oblast: RO9
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Р 25/Нови Сад-Мишелук, канал 64; Кула-силос, канал 52; Суботица, канал 53