Radio Jagodina

Datum poslednje izmene:   27.11.2014

Broj dozvole: 64/2007-1
Pun naziv emitera: Јавно информативно предузеће Нови пут
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Jagodina
Matični broj: 07114931
PIB: 101324304
Adresa: Вука Караџића 5
Mesto: Јагодина
Telefon: 035/815-0401
Faks: 035/815-0402
035/815-0405
Email adresa: radiojagodinagmail.com
Sajt: http://www.noviput.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Љубиша Вујић
Glavni i odgovorni urednik: Горан Јевремовић
Vlasnička struktura: 1. Скупштина општине Јагодина - 100%
Rok važenja dozvole: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Zona pokrivanja: Područje regiona
Radiodifuzna oblast: RO5
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Рр 11/Мали врх-Јагодина, фреквенција 97,3 MHz