Naš radio 107,8

Datum poslednje izmene:   20.04.2015

Broj dozvole: 475/2011-1
Pun naziv emitera: Центар за тренинг и едукацију, Жабаљ
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Naš radio 107,8
Matični broj: 08889406
PIB: 105606139
Adresa: Николе Тесле 31
Mesto: Жабаљ
Telefon: 021/2700-772
Faks: 021/831-506
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Милош Лончар
Glavni i odgovorni urednik: Милош Лончар
Vlasnička struktura: 1. Милош Лончар, Каћ
2. Дејан Шпаровић, Нови Сад
3. Ивана Симин, Каћ
4. Саша Видачек, Руменка
5. Никола Карановић, Београд
Rok važenja dozvole: од 27.04.2011. године до 27.04.2019. године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO9
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 275/Жабаљ, фреквенција 107,8 MHz