Radio Batočina

Datum poslednje izmene:   27.04.2011

Broj dozvole: 472/2011
Pun naziv emitera: MM PROMENADA 2010 DOO
Skraćeni identifikacioni znak emitera: Radio Batočina
Matični broj: 20641223
PIB: 106599127
Adresa: Николе Пашића бб
Mesto: Баточина
Telefon: 034/6842-145
Faks: 034/6842-145
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Милан Милошевић
Glavni i odgovorni urednik: Милан Милошевић
Vlasnička struktura: Милан Милошевић - 100%
Rok važenja dozvole: од 27.04.2011. до 27.04.2019.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO5
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Лр 287 - Баточина, фреквенција 100,6 МHz