RADIO POŽAREVAC

Datum poslednje izmene:   14.07.2015

Broj dozvole: 466/2010-4
Pun naziv emitera: ЈАВНО РАДИО-ДИФУЗНО ПРЕДУЗУЕЋЕ РАДИО ПОЖАРЕВАЦ, ПОЖАРЕВАЦ
Skraćeni identifikacioni znak emitera: RADIO POŽAREVAC
Matični broj: 20153113
PIB: 104353766
Adresa: Таковска 5
Mesto: Пожаревац
Telefon: 012/221-257
012/541-656
Faks: 012/222345
Email adresa:
Sajt: http://www.radiopozarevac.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Вршиоц дужности Светомир Мирковић
Glavni i odgovorni urednik: Вршиоц дужности Светомир Мирковић
Vlasnička struktura: 1. Град Пожаревац - 100%
Rok važenja dozvole: од 12.02.2010.године до 12.02.2018.године
Zona pokrivanja: Područje regiona
Radiodifuzna oblast: RO5
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Рр 28 /Чачалица-Пожаревац фреквенција 106,2 MHz; Планиница фреквенција 95,8 МHz