Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K48/14
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер:

Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN
Адреса: Цара Душана 45, Ниш
Телефон: 018/519-400
Телефакс: 018/519-401
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.

Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Анекс бр. 4 Уговора о дистрибуцији ТВ канала дел. број 784/2006 од 31. августа 2006. године бр. 1885/09 од 01. октобра 2009. године
Подручје емитовања програма: Београд, Сомбор, Врбас, Нови Сад, Кикинда, Зрењанин, Вршац, Ваљево, Бор, Ариље, Чачак, Ивањица, Kрагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Нови Пазар, Пирот, Пожаревац, Шабац, Севојно, Врњачка Бања, Ужице, као и подручје града Ниша за које је емитеру издата дозвола бр. 433/2009 од 21.09.2009. год.

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/48-3259/11
Ова дозвола важи:

од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB