Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K50/4
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер:

Аутотранспортно предузеће „Palma export import“ д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Палма плус
Адреса: Железничка бб, Јагодина
Телефон: 035/232-399
035/222-828
Телефакс:
E-mail: palmaplus@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 4941 друмски превоз тер

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

SERVIS LINK Goran Nikolić preduzetnik

Скраћени назив оператора: SERVIS LINK
Адреса: Пусторечка 2, Крушевац
Телефон: 063/620-871
Телефакс: /
E-mail: goranlicno@yahoo.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-40/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма ТВ Палма плус од 24. марта 2007. године
Подручје емитовања програма: Крушевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/50-3276/11
Ова дозвола важи:

од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SERVIS LINK