Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: К53/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер:

РТВ Панонија Д.О.О. за емитовање радио и ТВ програма

Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Панонија
Адреса: Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
Телефон: 021/423-499
Телефакс: 021/423-498
E-mail: direktor@panonija.tv
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

КАБЛОТЕЛ д.о.о. за телекомуникације

Скраћени назив оператора: КАБЛОТЕЛ
Адреса: Светосавска 46, Каћ
Телефон: 021/6211-012
Телефакс: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-63/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно- техничкој сарадњи бр.813 од 09. јуна 2011. године
Подручје емитовања програма: Каћ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/53-3296/11
Ова дозвола важи:

од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОТЕЛ