Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: К59/5-1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер:

Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“

Скраћени идентификациони знак емитера: Бест телевизија
Адреса: Љубе Нешића 38, Зајечар
Телефон: 019/422-630
019/420-940
Телефакс: /
E-mail: ttr@verat.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Друштво за телекомуникације. Кабловске, земаљске и сателитеске системе КТЛ Плус д.о.о.

Скраћени назив оператора: КТЛ ПЛУС
Адреса: Поп Лукина 2, Лозница
Телефон: 015/882-956
Телефакс: 015/882-956
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-12/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма АД „ТТР“ бр. 130/11 од 18. фебруара 2011. године
Подручје емитовања програма: Лозница

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/59-3310/11
Ова дозвола важи:

од 7. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KTL PLUS