Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: К59/6-1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер:

Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“

Скраћени идентификациони знак емитера: Бест телевизија
Адреса: Љубе Нешића 38, Зајечар
Телефон: 019/422-630
019/420-940
Телефакс: /
E-mail: ttr@verat.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Лимес телекомуникације д.о.о.

Скраћени назив оператора: ЛИМЕС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Адреса: Таковска 4/II, Деспотовац
Телефон: 035/612-985
Телефакс: 062/265-404
E-mail: limes@limestel.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-32/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма АД „ТТР“ бр. 871/10 од 01. септембра 2010. године.
Подручје емитовања програма: Деспотовац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/59-3314/11
Ова дозвола важи:

од 7. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Лимес телекомуникације