Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K1/11
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер:

Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.

Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Друштво за телекомуникације. Кабловске, земаљске и сателитеске системе КТЛ Плус д.о.о.

Скраћени назив оператора: КТЛ ПЛУС
Адреса: Поп Лукина 2, Лозница
Телефон: 015/882-956
Телефакс: 015/882-956
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-12/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 231/2011 од 21. јули 2011. године
Подручје емитовања програма: Лозница

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2566/11
Ова дозвола важи:

од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KTL PLUS