Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: К100/1
Датум: 16.03.2012
Ималац дозволе - емитер:

Предузеће за радио и телевизијске активности СТВ КА-54 д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера: РТВ Фортуна
Адреса: Краља Петра I 2, Сомбор
Телефон: 025/23-980
Телефакс: 025/22-454
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION d.o.o.

Скраћени назив оператора: MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION
Адреса: Трг ослобођења 8, Апатин
Телефон: 025/772-010
Телефакс: 025/772-010
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-57/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи од 12.10.2007. године
Подручје емитовања програма: Апатин

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/100-740/12
Ова дозвола важи:

од 16. марта 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора MULTI MEDIA NET TELECOMMUNICATION