Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: К109/1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер:

СЗР НИК Систем телекомуникације Никола Латић предузетник Нови Сад

Скраћени идентификациони знак емитера: НБ ИНФО Канал
Адреса: Тодора Тозе Јовановића 4, Нови Сад
Телефон: 062/205-805
Телефакс: 021/402-412
E-mail:
Шифра (делатности) корисника: 6110 Кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Д.О.О. Елта за пројектовање, производњу и промет електронских уређаја и производњу и емитовање радио и ТВ програма, Нови Сад

Скраћени назив оператора: ЕЛТА
Адреса: Тодора Тозе Јовановића 4/б, Нови Сад
Телефон: 021/679-1744
Телефакс: 021/400-622
E-mail: elta@elta.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-52/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 165/2011 од 24. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Нови Бечеј

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/109-1291/12
Ова дозвола важи:

од 23. мај 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЕЛТА